Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaHome


Medicina Rs GrupaKontakt podaci

Nova Vita
Specijalna bolnica za internu medicinu

Delatnost:
Lečenje malignih i internističkih bolesti

Stručni tim:
Dr Ana Popović
Dr Ana Ćiraković
Jelena Arsenijević, dipl. psiholog
Dr Nevenka Ilić, pedijatar
Dr Biljana Aksentijević, internista
Dr sc. Bojana Lakić

Radno vreme:
Bolnica radi svakoga dana,
neprekidno od 00.00 do 24.00 h

Kontakt podaci:
Adresa: Beograd /Rakovica/ Patrijarha Dimitrija 36.
Telefon: 011 3564 864, 3564 863
E-mail: novavitahospital@gmail.com
Web: www.novavita.rs

Komentarisanje nije predvidjeno.